Όλο και καλύτερα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τα λύματα για τον κορωνοϊό στη χώρα μας.

Πτωτική ή σταθεροποιητική είναι η τάση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας για την περίοδο 26-29 Απριλίου, σε σχέση ,ε την εβδομάδα 19-25 Απριλίου 2021.

Καθαρά πτωτική είναι η τάση στον Άγιο Νικόλαο (-85%), στο Ρέθυμνο (-79%) και στη Θεσσαλονίκη (-39%).

Παράλληλα, οριακά πτωτικές τάσεις παρουσιάστηκαν στα Χανιά (-28%), στη Λάρισα (-19%) και στην Ξάνθη (-16%).

Σταθερό είναι το ιικό φορτίο στην Περιφέρεια Αττικής, στο Βόλο και στο Ηράκλειο, με την μεταβολή του ιικού φορτίου στα λύματα να κυμαίνεται από -7% έως +7%. Συγκεκριμένα, το ιικό φορτίο στην Αττική είναι στο -3%.

Από την άλλη καθαρά αυξητική τάση στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκε στην Αλεξανδρούπολη (+71%), ενώ οριακά αυξητική (+25%) στα αστικά λύματα της Πάτρας.

Οι τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιικού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον ισοδύναμο πληθυσμό των περιοχών.

O ισοδύναμος πληθυσμός υπολογίζεται με βάση το ρυπαντικό φορτίο που καταλήγει στην εκάστοτε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων σε διάρκεια 24 ωρών και τυπικών τιμών παραγωγής ρυπαντικού φορτίου ανά άτομο ανά ημέρα.

Σημειώνεται πως για το Ηράκλειο οι τάσεις έχουν υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ιικού φορτίου, κανονικοποιημένες ως προς τον σταθερό πληθυσμό που εξυπηρετείται από τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου.